Het beste uit Marokko; hedendaags design uit natuurlijke materialen, steeds ambachtelijk geproduceerd.

Garantie

De verkoper garandeert dat de producten die hij verkoopt in overeenstemming zijn met de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij verkoop van consumptiegoederen (artikelen 1649 bis tot 1649 octies van het Burgerlijk Wetboek).

De consument die binnen twee jaar na de levering van de goederen de non-conformiteit van een product heeft geconstateerd, moet de verkoper hiervan binnen twee maanden na vaststelling op de hoogte stellen. Deze garantie dekt alleen de conformiteitsfouten die bestaan op het moment van aflevering van de goederen. Defecten of schade als gevolg van verkeerd gebruik, zoals waterschade, oxidatie, vallen of schokken, nalatigheid en slijtage vallen niet onder de garantie.

De bepalingen van de artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot verborgen gebreken zijn volledig van toepassing. Verkochte producten zijn gegarandeerd tegen verborgen gebreken gedurende een periode van één jaar vanaf levering. De garantie kan alleen worden uitgevoerd als aan de volgende voorwaarden is voldaan: (1) het gebrek leidt in belangrijke mate tot ongeschiktheid van het product waarvoor het gewoonlijk is bestemd of voor een speciaal gebruik dat uitdrukkelijk wordt vermeld in de speciale verkoopvoorwaarden en (2) het product is gebruikt onder normale omstandigheden. Om gebruik te maken van de garantie moet de koper zijn claim voor verborgen gebreken melden maximaal twee maanden nadat hij de gebreken had vastgesteld of normaal had moeten opmerken.

Een betaalbewijs geldt als garantie en moet door de consument worden bewaard en in origineel worden geproduceerd.